niedziela, 8 marca 2015

Praca - Strzelce Opolskie.

Ilość zamieszkałych w Strzelcach Opolskich to ponad 18 tys. ludności.Zdawało by się, że Strzelce to nie takie duże miasto, ale gospodarka na terenie Strzeleckim jest szeroko zagospodarowana. Na miejscu byłego zakładu maszyn rolniczych powstał Strzelecki Obszar Gospodarczy.

Na terenach Strzelec Opolskich można dostrzec zakłady produkcyjne konstrukcji metalowych, produkcji chemii kosmetycznej i gospodarczej, producentów mebli, transport pasażerski i towarowy, urządzenia dla przemysłu energetycznego, produkcja okien i drzwi, konstrukcje stalowe, transport specjalistyczny, fabryka części samochodowych i inne zakłady.

Powstała również sieci sklepów handlowych.

W Strzelacach Opolskich znajduje się wysoko rozwinięta infrastruktura komunalna: kanalizacyjna, powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków oraz wysypisko odpadów komunalnych .Strzelce Opolskie zachwycają się pięknymi terenami turystycznymi, powstały ścieżki rowerowe, wyróżnić można też parki krajobrazowe, zabytki oraz ciekawą historię.
Na obszarze miasta i gminy Strzelce Opolskie jest wiele ciekawych parków krajobrazowych i rezerwatów, jest: Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, Krajobraz Bory Stobrawsko - Turawskie pod ochroną, oraz park Ligota Dolna o wszelakiej roślinności.Największym parkiem zabytkowym w gminie Strzelce Opolskie jest Park Miejski.
środa, 4 marca 2015

Rynki Kapitałowe w marcu 2015

Rynek akcji

Luty był dobrym miesiącem dla inwestorów funduszy lokujących kapitał na polskich akcji. WIG urósł o ponad dwa procent. Wzrosty napędzały w przeważającej skali średniaki i maluchy, albowiem wskaźnik WIG 20 zyskał jedynie jeden procent, kiedy wskaźnik sWIG80 niemalże o sześć procent. Czyli: nastąpiło odwrócenie tendencji zeszłorocznych.. Prognozy dla globalnych rynków zdają się poprawiać w bieżącym roku. Obecny rok da najpewniej lekkie podkręcenie tempa wzrostu światowej gospodarki (wg prognoz MFW do 3,5% z 3,3% w 2014 roku). Jednakowoż w większości obszarów gospodarczych rozsądnie jest oczekiwać polepszenia zagregowanych zysków o których donoszą podmioty.

Wyceny nie należą w zasadzie do historycznie niskich, ale wg naszej oceny nie są na tyle duże by trzeba było się bać w środowisku niskich stóp procentowych. Jednocześnie rekordowo nakręcone ceny inwestycji w dług w głównych gospodarczo obszarach i związane z tym małe szanse na ciekawy zarobek w segmencie dłużnym mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania akcjami.
Patrząc lokalnie prognozujemy, że rośnie możliwość na utrzymanie w przyszłości przewagi mniejszych przedsiębiorstw nad większymi spółkami. W tym segmencie łatwiej o raptowną poprawę wyników, a wyceny mogą być niezłe. Szanse na wyższy zysk to także jak zwykle w tej sytuacji większe ryzyko, związane m.in. z większą podatnością na wahania trendu i kierunku w którym podąża pieniądz (więcej o tym tutaj).

Ekonomia - jak to ocenić?

Luty nie przyniósł żadnych wydarzeń, jakie mogłyby odmienić naszą prognozę możliwości gospodarczych dla Polski. Nadal konsekwentnie twierdzimy, że z początkiem obecnego roku generalna sytuacja dla lokujących kapitał z nadzieją pozwala patrzeć w przyszłość, przy perspektywie umiarkowanej poprawy w późniejszym czasie. według ostatnich dostępnych informacji, czyli dotyczących IV kw. poprzedniego roku, krajowa gospodarka rozrosła się o 3,1% licząc rok do roku i był powodowany przez popyt wewnętrzny (wzrósł wówczas on o 3,1% rok do roku) i inwestycje, jakich dokonywały przedsiębiorstwa (+9% r/r). Czynnikiem, który obniżył skalę wzrostu był handel zagraniczny (-1,5%). Później w ciągu roku 2015 oczekujemy co najmniej stałego tempa wzrostu handlu wewnętrznego czy nawet niewielkiego przyspieszenia. Większa skala poprawy powinna pojawić się w zakresie inwestycji, głównie dzięki wzrostowi liczby realizowanych projektów infrastrukturalnych w ramach budżetu UE na lata 2014-2020.
Handel zagraniczny: można oczekiwać pewnej poprawy dzięki coraz bardziej możliwego ocieplenia koniunktury w Unii (zakładamy, że saldo wymiany handlowej ze „Wschodem” nie ulegnie poprawie po nie dającym się nie zauważyć pogorszeniu w 2014 roku). Polityka pieniężna w ostatnim czasie: Dzięki utrzymującej się de?acji (odczyt in?acji za styczeń 2015 roku -1,3%), a także pod wpływem licznych unijnych banków centralnych żądających obniżenia kosztu kredytu, RPP niedawno zmniejszyła główną stopę procentową z 2% do 1,5%. Przy okazji Rada zasugerowała, że była to decyzja kończąca niemal 3- letni cykl obniżek.
W najbliższym czasie realizacja zamiarów RPP wydaje się przesądzona i nie obawiamy się dalszych ruchów w zakresie kosztu pieniądza co najmniej do końca roku.

Rynek obligacji

Jednym z istotniejszych czynników kształtujących sytuację na rynku długu jest polityka. Dla lokalnego rynku liczą się trzy organizacje. Pierwsza, Rada Polityki Pieniężnej, obniżyła niedawno główną stopę o 50 pkt. i zarazem wyraźnie powiedziała, że więcej nie zrobi. Generalnie dla obligacji skarbowych rokująca jest sytuacja, gdy ma wystąpić ciąg obniżek stóp procentowych. Rynek zawczasu uwzględniał marcową obniżkę, obecnie najważniejsze wydaje się, że nie będzie już kolejnych.